Pakkaustuntija Packdesign ID
Vasemmalla ravintola, oikealla take away -pakkauksia ravintolan visuaalisella ilmeellä
TAKE AWAY -PAKKAUKSET, STRATEGINEN PAKKAUSSUUNNITTELU, BRÄNDÄYS | 10.6.2022

Take away -pakkaus myynnin edistäjänä

Teksti: Essi Koivulahti ja Maija Olkkonen-Seppo. Kuvat: Packdesign ID.

Vastuullinen take away -pakkaus

Tuore take away -pakkausten kierrätystä käsittelevä raportti kertoo, että tällä hetkellä vain noin 5 % take away -pakkauksista kierrätetään. EU:n kierrätystavoite kaiken pakkausjätteen suhteen on kuitenkin 65%, minkä tulisi toteutua jo vuoteen 2025 mennessä. Vuoteen 2030 mennessä kierrätysasteen tuleekin olla jo 70 %. 

Kun take away -ruokailu yhä kasvaa, myös pakkausten käyttö lisääntyy entisestään. Ei siis ole sama, kuinka nämä ruoka-annokset pakataan! Kierrätystavoitteiden toteutuminen edellyttääkin kriittistä pakkausratkaisujen tarkastelua ja niiden uudelleensuunnittelua.

Ekologisuus on myös kuluttajien toivoma asia: 60 % suomalaisista kuluttajista on kiinnostunut ekologisista annospakkauksista – tyylikkyydestä myöskään tinkimättä.

Take away -megatrendi

Tuoreet tutkimukset* kertovat, että EU:n alueella take away -ruuan kasvu on noin 20 % vuodessa ja vuoteen 2025 mennessä markkina olisi jo noin 52 miljardia euroa. Kasvua on vauhdittanut erityisesti covid-pandemia. Myös jopa 13 % suomalaisista aikoo jatkossakin käyttää ravintolaruuan kuljetuspalveluja verrattuna pandemiaa edeltävään aikaan. Totutuista mukavuuksista ei enää haluta luopua!

Suomalaiset tilaavat ruokaa erilaisiin tarpeisiin ja monenlaiselle tarjonnalle on kysyntää. Siinä, missä tutkimus kertoo, että 69 % suomalaisista on kiinnostunut kohtuuhintaisen arkiruuan tilaamisesta ruokalähettipalvelujen kautta, on jopa 59 % kiinnostunut tilaamaan myös fine dining -ruokaa, joka viimeistellään itse. Take away -ruoka tuo paitsi helppoutta ja ajan säästöä arkeen, myös toivottuja eksklusiivisempia ravintolakokemuksia.

Ei siis ole ihme, että tämä ruokailuun liittyvä liiketoiminta-alue on vahvassa kasvussa ja take away -pakkaus on yhä tärkeämmässä roolissa.

Take away -pakkaus täyttää monta tehtävää

Pakkauksen perustehtävänä on suojata tuotetta ympäristöltä ja ympäristöä tuotteelta. Laadukas ja hyvin toimiva take away -pakkaus toteuttaa myös tätä tehtävää. Se kuljettaa sisällön asiakkaalle tiiviisti ja hygieenisesti pakattuna, siistinä, oikean lämpöisenä ja sellaisena kuin ravintola-annos on tarkoitettu vastaan otettavaksi: laadukkaana ja visuaalisesti hyvän näköisenä. Pakkauksella on kuitenkin mahdollista tehdä vielä paljon tätä enemmän. 

Kun halutaan vastata kiristyvään kilpailuun ja erota joukosta – valjastetaan pakkaussuunnittelu rakentamaan brändiä, luomaan elämyksiä ja tuottamaan voittavia asiakaskokemuksia! 

Pakkaussuunnittelu ravintolan brändin rakentajana ja menestystekijänä

Brändi rakentuu monista elementeistä

Monen tuotteen kohdalla vasta pakkaus tekee brändin. Kun edessämme on lasi vettä, ei sillä ole brändiä, ei kykyä erottua ja erilaistua muista. Kun se saa ympärilleen pakkauksen, jolla on muotoilu, ilme, väri ja painatukset – on se puettu asuun, josta brändi tunnetaan.

Myös take away -pakkaus tekee brändin näkyväksi. Vaikka moni annos kuljettaa itsessään vahvaa viestiä ravintolan brändistä – vahvistuu viesti monin verroin, kun se saa ympärilleen arvoisensa brändipakkauksen. Take away -pakkaus onkin ravintolan brändin käyntikortti, joka ojennetaan kuluttajalle. Parhaimmillaan se vakuuttaa vastaanottajansa, jää mieleen ja muistetaan. 

Brändi kohdataan pakkauksen kautta useammin kuin minkään muun yksittäisen median välityksellä erityisesti elintarvikkeissa ja FMCG-tuotteissa. Pakkaus on, ja puhuttelee juuri siellä, missä se halutaankin kohdata: myymälässä. Siinä missä muu mediakenttä on pirstaloitunut yhä pienemmiksi palasiksi, on pakkauksen rooli brändin ja kuluttajan kohtaamisessa merkittävä vuodesta toiseen. Sen välityksellä brändi kommunikoi niin kaupassa kuin kotonakin.

Pakkaus elää usein myös osana kuluttajan arkea ja tarjoaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia kilpailuedun rakentamiseen koko tuotteen käyttöiän ajan.

Myös ravintolan take away -pakkaus tarjoaa ainutlaatuisen mainospaikan, sillä se löytää aina perille ja tavoittaa kuluttajan jokaisella “esityskerralla”! -Kuinka monesta jonkun muun median esittämästä mainoksesta voikaan sanoa samaa?

Take away -pakkaus luo odotuksia

Kun take away -pakkaus ja -annos tuodaan kotiin, syntyy ensivaikutelma jo kuljetuspakkauksen kautta. Siisti, toimiva ja laadukas pakkaus tai kuljetuskassi herättää ajatuksen onnistuneesta tilauksesta ja laadukkaasta sisällöstä, johon on panostettu – rakentaen osaltaan käsitystä myös laadukkaasta ravintolatoimijasta. Kehnosti toimiva ja tuhruinen kuljetuspakkaus sen sijaan herättää epäilyksen niin sisällön laadun, kuin hygienian suhteen. Hyvänkään annoksen on vaikea kohottaa asiakkaan mieltä, jos se saapuu kotiin suttuisessa kassissa.

Pakkaus nostaa tuotteen arvoa

Tuore tutkimus ** osoittaa, että take away -pakkaus vaikuttaa vahvasti siihen kuinka arvokkaaksi sisältö koetaan. Ei siis ole sama, kuinka annos pakataan! Samalla myös brändi koetaan entistä arvokkaammaksi.

Tutkimuksessa verrattiin kahteen erilaiseen take away -pakkaukseen pakattua annosta toisiinsa. Toinen pakkaus edusti yleisimmin käytettyä standardipakkausta ja toinen mahdollisimman ekologista ja ruuan ehdoilla toteutettua pakkaustapaa. Vertailussa jälkimmäinen annos koettiin jopa 6 euroa toiseen pakkaukseen pakattua annosta arvokkaammaksi! 

Ravintolan (arvo)valinnat näkyvät pakkauksessa

Pakkaus kiteyttää ravintolatoimijan tekemät valinnat käsinkosketeltavaan muotoon ja viestii niistä kaikilla ominaisuuksillaan. – Myös ravintolan brändin ja kuluttajan arvot kohtaavat pakkauksen välityksellä. 

Onko pakkaus esteetön ja helppo avata, käyttää ja hävittää? Välitetäänkö minusta? Onko pakkaus ekologinen – välitetäänkö ympäristöstä?

Pakkaus kertoo brändin nimissä tehdyistä arvovalinnoista hyvin konkreettisesti ja sen avulla on mahdollista esimerkiksi luoda käsitystä vastuullisesta ravintolatoimijasta. Tämän osoittaa selkeästi myös sama edellä mainittu vertailututkimus. Siinä, missä kaikki vastuullisuuteen liittyvät eri ulottuvuudet nähtiin toisessa pakkausratkaisussa olevan vahvasti miinuksen puolella, koettiin toisen pakkauksen edustavan selkeästi vastuullisuutta kaikkine siihen liittyvine ulottuvuuksineen.

Ravintolakokemus jokaiseen pöytään

Ravintola-annoksen take away -pakkaus mahdollistaa parhaimmillaan ravintolakokemuksen kotiin kannettuna. Muista erottuvan ja brändin mukaisen pakkauskokemuksen avulla ravintolan brändi on mahdollista erilaistaa tehokkaasti. Positiivinen ja parhaimmillaan jopa elämyksellinen kokemus jää hohdokkaana mieleen ja muistetaan. Sen avulla luodaan ravintolalle kilpailuetua yhä kiristyvässä kilpailussa take away -asiakkaista.

Laadukas ja elämyksellinen pakkaus rakentaakin osaltaan voittavaa take away -asiakaskokemusta ja luo vahvaa pohjaa uusintaostoille, somenäkyvyydelle ja jopa ravintolakäynneille!

Take away -pakkaamisen erityisosaaminen

Take away -pakkaaminen on oma pakkaamisen ja asiantuntijuuden erityisalueensa ja take away -pakkaamisessa monet pakkaussuunnittelun ja -maailman tarjoamat mahdollisuudet ovatkin vielä täysin hyödyntämättä. Take away -pakkaamiseen kohdistuu myös aivan uusia vaatimuksia esimerkiksi kehittyvän EU-lainsäädännön osalta. 

Uusi HoReCa-alan toimijoiden tarpeisiin kehitetty palvelu yhdistää SmartSet Oy:n ravintolaliiketoiminnan ja pakkausalan asiantuntijuuden Packdesign ID:n kokonaisvaltaisen, brändiä rakentavan strategisen pakkaussuunnittelun erityisosaamiseen ja käyttäjälähtöisen pakkausmuotoilun asiantuntijuuteen.

Palvelun avulla autetaan alan toimijoita vastaamaan ajan muutostarpeiden ja yhä kasvavan take away -liiketoiminnan tuomiin haasteisiin sekä pakkaamiseen kohdistuviin vaatimuksiin. Se auttaa alan toimijoita rakentamaan vahvaa ja vastuullista ravintolan brändiä sekä parantamaan kilpailukykyä; kehittämään liiketoimintaa ja menestymään.

Palvelu tarjoaa käyttöön pakkausalaan erikoistuneiden asiantuntijoiden laajan kontaktiverkoston ja erityisosaamisen uusimpine materiaali-innovaatioineen ja auttaa täyttämään lainsäädännön vaatimukset tehokkaasti, toimivasti ja kilpailukykyisesti. – Sekä tietysti rakentamaan ja vahvistamaan ravintolan brändiä tavoitteellisesti, tehokkaasti ja kilpailukentässään erottuvasti!

* MARA, Maailman ravintolatrendit/Kespro 2020, Mc Kinsley 2021, Ravintoloiden noutoruoka ja kotiin tuodut annokset 4/2021, Haaga-Helia kyselytutkimus
** Sense n insight: Erasmus + SusPack project, Case Smart Set, 2022

Kun haluat tehdä take away -asiakaskokemuksesta täydellisen ja valjastaa pakkauksen ravintolasi sanansaattajaksi, huomioi mistä laadukas ja elämyksellinen take away -pakkaus rakentuu:

  1. Materiaalit ja toiminnallisuus: huolehdi perusasiat kuntoon. Toimiva pakkausvalinta ottaa huomioon myös ravintolan keittiön rajoitukset – ja oikea materiaali säilyttää annoksen laadukkaana.
  2. Helppokäyttöisyys: käytännöllisyys  ja helppokäyttöisyys ovat myös kuluttajan toivomia ominaisuuksia.
  3. Brändin arvot: pakkaus kertoo brändin arvoista, se kristallisoi ravintolan tekemät valinnat kuluttajalle. 
  4. Esteettisyys ja visuaalisuus: take away -pakkauksilta toivotaan myös esteettisyyttä ja eleganssia – pakkaus tekee brändin näkyväksi.
  5. Wau! Elämys! – Parhaimmillaan take away -pakkauksilla luodaan elämyksiä, kun kaikki pakkaussuunnittelun mahdollisuudet otetaan käyttöön. Tuotaisiinko vaikka älyratkaisun avulla virtuaalinen ohje ruoan esille laittoon itse ravintolan kokin opastuksella?

Kiinnostuitko aiheesta ja haluat kuulla lisää?

Tutustu asiantuntijoihin ja ota yhteyttä niin pohditaan voisimmeko auttaa myös sinua liiketoimintasi kehittämisessä ja kilpailuedun rakentamisessa!

Tai lähetä yhteydenottopyyntö:

Smart Set

Packdesign ID