Pakkaustuntija Packdesign ID
PacTec-messuilla pakkaussuunnittelun inspiraationäyttely INSPIRE!
PAKKAUSSUUNNITTELU, MESSUT, TRENDIT | 27.2.2020

PacTec 2020 -messuilla uutta inspiraationäyttely INSPIRE!

INSPIRE! Packaging Beyond The Box -näyttely PacTec 2020 -messuilla esittelee kokonaisvaltaisen pakkaussuunnittelun asiantuntijoidemme ja Suomen johtavan markkinatutkimusyrityksen Kantar TNS:n yhteisen näkemyksen tulevaisuuden kiinnostavimmista kuluttajatrendeistä ja kuluttajia kiinnostavista ratkaisuista konkreettisten, ympäri maailmaa koottujen pakkausmallien avulla.

Näyttely haastaa tavanomaisia ratkaisuja ja esittelee pakkausideoita ja designeja, jotka tarjoavat vastauksia kuluttajien muuttuviin odotuksiin, toiveisiin ja tarpeisiin. -Näyttelyn äärellä on hyvä miettiä kuinka pakkauksella voi tuoda erottuvuutta ja kilpailuetua omalle tuotteelle ja erilaistaa brändi ainutlaatuisella, muistettavalla tavalla. Entä miltä näyttääkään pakkaussuunnittelun tulevaisuus?

Tulevaisuudessa pakkaukset tulevat vaikuttamaan entistä enemmän ostopäätöksiin sekä siihen minkälainen mielikuva brändistä rakentuu. -Juuri nyt on oikea aika nähdä pakkaus ja sen tarjoamat mahdollisuudet uusin silmin ja tulla PacTec-messuille inspiroitumaan ja poimimaan ideoita oman brändin tulevalle rakennustyölle!

Lue lisää Messukeskuksen blogista!

Näyttely kiteyttää pakkausnäytteiden avulla viisi kiinnostavaa pakkaussuunnittelun trendiä, joiden taustalla vaikuttavat valikoidut merkittävät ja vahvistuvat kuluttajatrendit. Näyttely kiteyttää niitä keinoja, joiden kautta pakkaussuunnittelun avulla vastataan kuluttajien kehittyviin ja muuttuviin toiveisiin, sekä suunnitellaan heille relevantteja ja kiinnostavia pakkauksia. Pakkauksia, jotka rakentavat kokonaisvaltaista ja merkityksellistä brändikokemusta. 

Going Green

Kuluttajien huoli ympäristöstä kasvaa ja se on saanut heidät kiinnittämään huomion pakkauksiin ennen näkemättömällä tavalla – niin hyvässä kuin pahassa. Tämä tuo brändeille haasteita, mutta toisaalta synnyttää myös uusia mahdollisuuksia erilaistaa brändi tehokkaasti kilpailukentässä ja tehdä kuluttajille merkityksellisiä pakkaustekoja.

Easier Is Easier

Kuluttajat odottavat ja toivovat tuotteilta entistä enemmän helppokäyttöisyyttä, ja kuluttajalähtöinen käytettävyyden muotoilu onkin pakkaussuunnittelussa yhä tärkeämpää. Hyvä pakkaus huomioi erityisryhmät ja tarjoaa hyvää käytettävyyttä kaikille. Käyttäjälähtöisesti suunniteltu pakkaus tarjoaa elämää helpottavia ominaisuuksia ja mahdollistaa jopa täysin uniikin kilpailuedun rakentamisen. Käytettävyydessään ylivertainen pakkaus tuo brändille muistettavuutta ja luo pohjaa myös uusintaostoille.

Just For You

Kuluttajat odottavat brändeiltä yhä enemmän kohtelua yksilöinä ja tuotteita, jotka vastaavat juuri omiin yksilöllisiin käyttötarpeisiin ja -tilanteisiin. Pakkaussuunnittelun avulla vastataan yhä monimuotoistuvampien kuluttajaryhmien tarpeisiin ja tuodaan brändi pakkauksen kautta mukaan myös yhä uusiin elämän tärkeisiin ja merkityksellisiin hetkiin. Henkilökohtaisemman brändisuhteen syntyminen on myös tie brändiuskollisuuteen.

In All Honesty

Kuluttajat ovat kiinnostuneita entistä enemmän myös tuotteiden alkuperästä ja aitoudesta. Tuttu tuote ja brändi on helppo ostaa ja tuotteen alkuperän tunteminen luo käsitystä tuotteen turvallisuudesta. Pakkaussuunnittelun avulla vahvistetaan kuluttajan luottamusta tuttuun brändiin, mutta tehdään myös uusi merkki tutuksi. Pakkaussuunnittelun avulla rakennetaan luottamusta brändiin.

Something Extra

Kuluttajat ovat entistä elämyshakuisempia ja odottavat brändeiltä myös ”jotain extraa”. Vaihtoehtojen määrä lisääntyy ja nettikaupan laajeneminen tuo saataville lähes loputtoman valikoiman – kuluttajien kiinnostuksen ja huomion herättäminen on yhä vaikeampaa. Pakkaussuunnittelun avulla herätetään kuluttajien huomio ja tuodaan tuotteelle lisäarvoa yllätyksellisyydestä, hauskuudesta tai vaikka kauniista ulkoasusta. Erityinen pakkaus voi olla se tekijä, jonka avulla voitetaan kuluttajan huomio ja ansaitaan brändille lisäksi vaikkapa somenäkyvyyttä.