Visuaalinen brändilinjaus ja pakkaussuunnittelu

Uudistimme Bioteekin brändin ja pakkausten visuaaliset kokonaislinjaukset. Brändilogoa kehitettiin vahva tunnistettavuus säilyttäen. Yhtenäinen ja hallittu brändilinjaus vahvistaa Bioteekin myymäläpresenssiä eri tuotesarjoja yhdistäen. Uuteen visuaaliseen linjaan on helppo tuoda uusia tuotteita yhtenäisyyden siitä kärsimättä. Samassa yhteydessä toteutettiin graafinen ohjeisto uuden brändilinjauksen hallinnan tueksi.

Tehokas informaatiohierarkia osana brändilinjausta

Bioteekin Super -sarja uudistettiin ja linjattiin viestimään laadukkuutta ja tehokkuutta. Osaksi visuaalista brändilinjausta ja konseptia rakensimme informaatiosysteemin, jossa tietolaatikon avulla nostetaan esille tuotteen tärkeimmät argumentit ja USP:t selkeästi ja erottuvasti tekstein ja värein. Näin koko laajalle Super -sarjalle mahdollistettiin vahva yhtenäinen kokonaisilme, josta eri tuotteet kuitenkin erottuvat toisistaan tuotevalinnan hetkellä.