Woodex Classic 1L, Woodex Aqua Classic 1L ja Woodex Aqua Wood Oil 1L pakkausdesign

Teknos pakkausdesign

– Uusi pakkausdesign on erittäin onnistunut. Projekti on ollut malliesimerkki siitä kuinka konseptointi ja pakkaussuunnittelu viedään ammattitaitoisesti ja tavoitteellisesti alusta loppuun: alkukartoituksesta ja markkinatutkimuksesta designkonseptien ennakkotestaukseen ja onnistuneeseen lopputulokseen.

Ulla Kotila, Global Marketing Manager, Teknos Group

Woodex 1L pakkauksia

Teknos tarkensi brändilupaustaan tavoitteena entistä vahvempi erottuvuus kilpailijoista sekä selkeä visuaalinen ja viestinnän linja. Myös pakkausten haluttiin heijastavan uutta brändilupausta ja viestivän korkealaatuisista, kotimaisista tuotteista. Konseptoimme Teknos-kattobrändille ja tuotteille uuden visuaalisen kokonaislinjauksen ja pakkausdesignin, joka erilaistaa sen vahvasti kilpailijoista sekä palvelee selkeydellään niin asiakasta kuin loppukäyttäjää.

Woodex-logo ja W-tunnus

Ensimmäisenä uusi pakkauslinjaus näkyy kaikilla markkinoilla uudistuneessa WOODEX-tuotekokonaisuudessa. Uudessa ilmeessä brändilupaus: “kuultava lopputulos puupinnoille” on kiteytetty vahvan bränditunnuksen muotoon.

Teknos Woodex -tuotesarjaa

– Woodex-brändin hyllypresenssi on vahvistunut huomattavasti. Pakkausdesign kommunikoi laatua ja kiteyttää tuotelupauksen selkeästi ja yksinkertaisesti. – Uuden brändi- ja pakkausilmeen avulla sille on luotu mahdollisuudet menestykseen niin koti- kuin vientimarkkinoilla.

Ulla Kotila, Global Marketing Manager, Teknos Group

Teknos piktogrammit ja erityisominaisuusmerkit

Uusi Woodex-pakkausilme on moderni, persoonallinen ja yhtenäinen nostaen tuotteet tehokkaasti esiin myymälän hyllystä. Uudenlainen, informatiivinen pakkausdesignkonsepti palvelee entistä paremmin niin myymälän asiakasta kuin henkilökuntaa kuvallisten tunnusten ja piktogrammen toimiessa yli kielirajojen.

MUITA VASTAAAVIA TÖITÄ