Pakkaustuntija Packdesign ID
Esteeton pakkaus 2023 pakkaustuntija
PAKKAUSSUUNNITTELU, ESTEETTÖMYYS

Esteetön pakkaus – miksi ja miten?

Mitä on esteettömyys pakkauksissa ja miksi siihen kannattaa panostaa?

Kun pakkauksista suunnitellaan esteettömiä ja huomioidaan erilaiset käyttäjät, edistää se yhdenvertaisuutta. Jokaisella tulisi olla mahdollisuus ja oikeus hyödyntää haluamiaan palveluja ja tuotteita. Esteetön pakkaus on suunniteltu ja valmistettu niin, että se on helppokäyttöinen ja saavutettava kaikille käyttäjille riippumatta heidän fyysisistä, kognitiivisista tai aistillisista kyvyistään. Esteettömyyteen panostaminen kertoo myös yrityksen ja brändin arvoista ja asenteista. ”Esteellinen” pakkaus voi käydä kalliiksi kun käyttäjät valitsevat mieluummin tuotteen helppokäyttöisessä pakkauksessa tai suosivat brändiä, joka ottaa huomioon erilaiset käyttäjät. Ja voi pakkaus toimia myös oston esteenä mikäli sitä ei omin voimin saa avatuksi ja tuotetta käyttöön!

Miten suunnitellaan esteetön pakkaus? – Tässä muutama asia tarkasteltavaksi

Esteetön pakkaus on selkeälukuinen

Käytä selkeää ja helposti luettavaa sekä tarpeeksi kookasta tekstiä. Varmista, että tekstin kontrasti taustaan nähden on riittävä.

Tekstin tulisi olla selkeää ja riittävän suurikokoista, jotta se olisi helposti luettavissa kaikille, myös niille, joilla on näkörajoitteita. Elintarvikepakkauksissa kirjaisimien eli fonttien korkeus on määritelty laissa, mutta myös muiden tuotteiden pakkauksissa tekstien helppolukuisuuteen ja selkeyteen tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Tekstin helppolukuisuuteen vaikuttaa fonttivalinnan lisäksi myös taustan ja tekstin välinen kontrasti, eli tekstin ja taustan välinen tummuusero. Pakkaussuunnittelussa kannattaa mieluummin aina suosia suurta kontrastia, sillä painettaessa värit yleensä muuttuvat aina hiukan. Lisäksi kaupan ja kodin erilaisissa valoissa kontrastit voivat heiketä ja luettavuus voi näin vaikeutua entisestään. Fontteja on tänä päivänä monenlaisia eikä helppolukuisen kirjasimen tarvitse enää olla vain ”tylsää perusfonttia” – myös persoonallisia ilmefontteja kehitetään nyt parempaa luettavuutta silmälläpitäen.

Joskus tila pakkauksessa tuntuu loppuvan kesken – älä kuitenkaan kavenna tai pienennä fonttia liikaa sillä painetussa pakkauksessa varsinkin negatekstit, eli tummalle taustalle painetut vaaleat tekstit saattavat helposti mennä tukkoon ja luettavuus kärsii aina vahvasta kavennuksesta! Muista myös, että kaupan hyllyä silmäillään aina hieman kauempaa ja se, mikä suunnittelijan (tai omalla) ruudulla tuntuu riittävältä tekstikoolta, saattaa kadota kaupan hyllyhälinään.

Huomioi monikielisyys

Huomioi eri kielialueet ja ota avuksi myös kuvallinen informaatio.

Tarjoa tärkeät tiedot tuotteesta ja sen käytöstä selkeällä ja helposti ymmärrettävällä kielellä. Harkitse lisäksi monikielisten pakkauksien käyttöä alueilla, joilla puhutaan eri kieliä. Ota tueksi myös kuvalliset ohjeet ja ikonit. Graafiset elementit, kuten kuvat ja symbolit, voivat auttaa selittämään tuotteen käyttöä ja ominaisuuksia myös yli kielirajojen. Käytä selkeitä ja tunnistettavia kuvia, jotka tukevat tuotteen viestintää. Mikäli luot omia ikoneja ja tunniste-elementtejä, varmista, että niiden sanoma ymmärretään ja että ne eivät ole ristiriidassa lakisääteisten merkintöjen kanssa! Muuten ne ovat vain turhaa pakkauksen painopinnan täytettä. 

Hyödynnä väritunnisteita taiten ja valitse värit harkiten

Mieti tarkkaan miten ja millaisia värejä mihinkin tarkoitukseen käytetään!

Värien avulla tehdään brändejä ja tuotteita tunnistettaviksi, erotellaan vaikkapa erimakuisia tuotteita toisistaan ja jäsennetään yksittäisen pakkauksen tuoteinformaatiota. Älä käytä useita keskenään kilpailevia väritunnisteita samassa pakkauksessa. – Ja kun käytät väritunnisteita esimerkiksi isossa tuotesarjassa erottelemaan eri makuisia tuotteita toisistaan, yhdistä aina esim. tuotekohtainen väri ja makunimi – näin ne toimivat tehokkaimmin yhdessä ja tukevat toinen toisiaan. Käytä myös keskenään selkeästi erottuvia värisävyjä – liian hienovaraiset sävyerot näyttävät usein painettuna vain värivirheiltä.

Huolellinen jäsentely ja älyratkaisut

Tarkastele pakkauksen informaatiohierarkiaa, sen avulla helpotetaan tuotteen ymmärtämistä. Hyödynnä mahdollisuuksien mukaan myös uusia älyratkaisuja.

Esteetön pakkaus on selkeä ja huolella jäsennelty. Hallittu visuaalinen informaatiohierarkia on tervetullutta ihan kaikille kuluttajille. Kun kaupassa ei haluta viettää turhaa aikaa, helpottaa taiten suunniteltu pakkaus hyllynavigointia myymälässä nopeuttaen tuotteen valintaa. Harkiten rakennetun viestihierarkian avulla ohjataan katsetta ja tarjotaan kuluttajalle olennainen tieto oikeassa paikassa. Pakkauksissa jokainen elementti on tarkkaan harkittu, sillä niissä on harvoin tilaa millekään ylimääräiselle. Esimerkiksi elintarvikepakkausten koostumustiedoissa allergeenit voidaan nostaa esiin muusta tekstimassasta vaikkapa lihavoimalla. Huolehdi tällöin että lihavoitu teksti erottuu riittävästi muusta tekstistä!

Näkörajoitteisia ajatellen myös älyratkaisut tarjoavat uudenlaista apua itsenäiseen tuotevalintaan ja navigointiin kaupan hyllyn äärellä. Esimerkiksi NaviLens-koodi mahdollistaa tuotetietojen ääneen lukemisen kännykällä matkan päästä ilman, että pakkausta tarvitsee käsin koskettaa tai kännykkää suunnata tarkkaan kohti tiettyä tuotetta. Siinä, missä harva näkörajoitteinen hallitsee esim. sormin luettavaa braille-pistekirjoitusta, tekee NaviLens-koodi tuotetiedot saavutettavaksi ilman uuden taidon – tai kielen opiskelua. Esimerkiksi Kellogg käyttää muropakkauksissaan tätä koodia. Näitä toivomme pakkauksiin lisää!

Esteetön pakkaus on helppo ja mukava avata

Varmista, että pakkauksen avausmekanismit ovat helppokäyttöisiä kaikille käyttäjille. Vältä liian monimutkaisia tai hankalasti avattavia osia.

Monia pakkauksia on hankala avata tai ne repeävät avattaessa. Hyvää avattavuutta voi lähestyä ihan oman käyttäjäkokemuksen avulla. Jos pakkaus on hankalasti avattava itselle, on se varmasti monin kerroin hankalampi – ellei mahdoton – sellaiselle jolla on rajoitteita käsien toiminnassa. Esimerkiksi reuma- ja lihassairaudet tai ylipäätään heikommat käsivoimat lapsilla ja vanhuksilla voivat hankaloittaa pakkausten kanssa toimimista. Suurien ja selkeiden kahvojen tai tarttumiskohtien käyttö voi helpottaa paketin avaamista ja myös materiaalivalinnoilla on mahdollista vaikuttaa pakkauksen käytettävyyteen monin eri tavoin. Toisinaan esteettömyyden kriteerinä pakkausten avattavuudessa pidetään sitä, että pakkaus tulee saada avattua ainoastaan yhtä kättä käyttämällä. Ja vaikka pakkauksen saisikin avattua helposti niin varmasti ihan jokaista harmittaa jos pakkaus rikkoutuu ja riisit, sokerit tai jauhot leviävät pitkin pöytiä ja lattioita!

Tarkastele käytettävyyttä kokonaisuutena

Hyvä käytettävyys kuuluu kaikille, tarkastele käyttöpakkauksen toimivuutta tuotteen käytön eri vaiheissa.

Mikäli pakkauksen on tarkoitus toimia käyttöpakkauksena, on tarkasteltava pakkauksen toimivuutta myös tuotteen käytön eri vaiheissa. Paitsi helppo avattavuus, myös esim. uudelleensuljettavuus, annosteltavuus ja kaadettavuus ovat osa käyttöpakkauksen hyvää toimivuutta. Kuinka pakkaus toimii kaadettaessa ilman, että sisältöä läikkyy pöydälle? Minkälaista puristusvoimaa pakkauksen kädessä pysyminen annostelun tai nauttimisen yhteydessä edellyttää tai millaista motorista tarkkuutta uudelleensuljenta käyttäjältä vaatii? Onko erilaisilla kyvyillä varustetuilla käyttäjillä yhtäläinen mahdollisuus nauttia tuotteesta ja sen käyttöä tukevasta pakkauksesta?

Esteetön pakkaus pyrkii varmistamaan, että kaikki voivat käyttää ja nauttia tuotteesta ja sisällöstä ilman vaikeuksia tai syrjintää. Pyri suunnittelemaan pakkaukset siten, että ne ovat käytettävissä helposti mahdollisimman monenlaisille käyttäjille ilman erityistä räätälöintiä. – Pyörää ei myöskään tarvitse keksiä uudelleen – tarkastele millaisia ratkaisuja esimerkiksi helppoon avattavuuteen on jo tarjolla!

Mietitkö miten sinäkin voisit selkiyttää pakkauksiasi ja pakata esteettömämmin – ota yhteyttä niin tarkastellaan asiaa yhdessä!

Tutustu esimerkkipakkauksiin ja lue asiantuntijamme kirjoittama laajempi artikkeli PAKKAUS-lehdestä:

Tulevaisuuden pakkaus on esteetön ja inklusiivinen