Pakkaussuunnittelu murrosvaiheessa Pakkaus-lehdessä, aiheena ekologinen pakkaus

Pakkaussuunnittelu murrosvaiheessa

Nyt tarvitaan vahvasti uutta suunnittelua, ajattelua ja innovaatioita. Vihdoinkin hitaasti kehittyvällä pakkausalalla tapahtuu! Kestävän kehityksen mukaisen pakkaussuunnittelun tärkeys on merkittävästi korostunut ja kehitystä on vauhdittamassa myös EU:n kiristymässä olevat pakkausten kierrätystavoitteet.

Kun pakkaus halutaan suunnitella entistä kestävämmin ja vastuullisemmin, on hyvä kyseenalaistaa totutut ratkaisut ja tarkastella avoimesti uusia mahdollisuuksia. Tarvitaan uusia konsepteja ja pakkausratkaisuja, jotka suunnitellaan entistä tiiviimmin yhdessä tuotteen kanssa, tuotteen koko elinkaari huomioiden. Myös jo olemassaolevilla pakkauksilla on vahva uudelleensuunnittelun tarve, jotta yhteiset kestävän kehityksen tavoitteet toteutuisivat.

Hyvän pakkaussuunnittelun ja muotoilun avulla voidaan kehittää uusia pakkauskonsepteja, jotka auttavat minimoimaan ympäristövaikutuksia tuotteen myyvyyttä unohtamatta. Parhaimmillaan kuluttajalähtöisen käytettävyyden suunnittelun ja muotoilun avulla ohjataan kuluttajaa parempiin valintohin.

Ympäristömyötäinen pakkaus ei kuitenkaan yksin riitä ohjaamaan kuluttajan valintaa. Ekologisinkaan pakkaus ei ole hyvä jos se jää hyllyyn. Pakkaus, jonka kuluttaja kokee käytettävyydeltään arkea helpottavana, sen kuitenkin tekee.

Parhaaseen tavoitteeseen pakkaussuunnittelussa päästään, kun pakkausta tarkastellaan kokonaisvaltaisesti osana tuotetta siten, että myös kaikki designvalinnat tukevat yhteistä tavoitetta pakkauksen ja itse tuotteen ympäristövaikutusten minimoimiseks

LUE ARTIKKELI KOKONAISUUDESSAAN PAKKAUS-LEHDEN NUMEROSSA 8
Artikkelissa myös Atrian Aaro Mäkimattilan, Lumenen Essi Arolan ja P&G:n Gian de Belderin ajatuksia aiheesta.