brandi-ilme_vetcare logo ja piktogrammit

Visuaalinen brändäys ja pakkaussuunnittelu

Packdesign ID auttoi Vetcare Finlandia uuden yritys- ja tuotebrändi-ilmeen konseptoinnissa ja suunnittelussa, ohjeistamisessa sekä implementoinnissa pakkauksiin, myyntipisteisiin, yrityskuvamateriaaleihin jne. Suunnittelussa luotiin täysin uusi visuaalinen ilme sekä linjattiin aikaisemmin kirjava tuoteilmekokonaisuus yhtenäiseksi ja asiantuntijuutta henkiväksi. Pakkauskommunikaatiota terävöitettiin sekä brändi-, että tuoteviestien kohdalla nostamalla esille niin asiakkaille kuin kuluttajille relevantit brändi- ja tuoteargumentit. Brändin uudessa designilmeessä korostuu asiantuntijuus ja apteekkimaisuus, ja uusi pakkausviestintä tukee tuotteen valintaa ja myyntiä.

Brändityöskentelyn taustatyönä tehtiin kyselytutkimus asiakaskunnalla apteekeissa ja eläinlääkäriasemilla. Apteekkeja varten rakennettiin lisäksi oma myymäläkonsepti palvelumuotoilua hyödyntäen tukemaan tuoteryhmän esillepanoa ja auttamaan henkilökuntaa tuotteiden esittelyssä ja myynnissä.

visual branding packdesign id vetcare
brandi-ilme ja pakkaussuunnittelu

MUITA VASTAAVIA TÖITÄ