Pakkaustuntija Packdesign ID
PAKKAUSSUUNNITTELUN ABC – TUOTEPAKKAUKSEN SUUNNITTELU TUO MYYNTIÄ JA SÄÄSTÖJÄ 

Tuotepakkauksen suunnittelu auttaa säästämään rahaa

Vieläkö pakkauksesi suunnitellaan mainostoimistossa? – Pakkaussuunnittelutoimisto on alan erityisosaaja, joka auttaa sinua myymään ja säästämään.

Ammattimainen tuotepakkauksen suunnittelu on oma erityisalueensa, jossa tarvitaan monialaista osaamista, erikoistumista ja asiantuntijuutta. Se on investointi, joka maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin tehokkaasti toimivana, myyvänä, brändiä ja liiketoimintaa tukevana pakkauksena. 

”Hyvin suunniteltu on puoleksi tehty” pätee erityisesti pakkaussuunnittelussa. Hyvin suunniteltu pakkaus ei ainoastaan suojaa tuotetta, myy ja tee siitä houkuttelevampaa, vaan se voi tuoda myös merkittäviä säästöjä yritykselle.

Tässä blogitekstissä tarkastellaan kuinka ammattitaitoinen, kokonaisvaltainen pakkaussuunnittelu auttaa säästämään rahaa.

Tuotepakkauksen suunnittelu tuo vauhtia myyntiin

Hyllyerottuvuus on ensisijaisen tärkeää, ja pakkaus onkin usein ensimmäinen asia, jonka kuluttaja tuotteesta huomaa. Visuaalisesti houkutteleva ja informatiivinen pakkaus nostaa tuotteen erottuvana ja puhuttelevana esille, erilaistaa sen kilpailijoista ja tukee ostopäätösten syntymistä. Huolella rakennettu pakkausviestintä on avainasemassa kun suunnitellaan tehokkaasti myyviä pakkauksia. 

Visuaalisen Myymäläanalyysin™ avulla voidaan arvioida ja varmistaa visuaalisen brändikonseptin ja pakkausilmeen toimivuus ja myyvyys myymäläympäristössä.

Pakkauksen suunnittelukustannukset maksavat itsensä nopeasti takaisin, kun tuotteet myyvät ja liikkuvat hyllyiltä nopeammin ja puhuttelevat myös uusia asiakasryhmiä. 

Mitä niukempi budjetti, sen tärkeämpää on varmistaa, että tuotepakkauksen suunnittelu tehdään parhaalla mahdollisella tavalla: me Packdesign ID:llä autamme suuntaamaan panostukset sinne missä ne hyödyttävät eniten.

Tehokas ja toimiva toteutus – tuotepakkauksen suunnittelu tuo optimointia myös materiaalin käyttöön

Ammattitaitoinen pakkaussuunnittelija tuntee eri painotekniikoiden mahdollisuudet ja rajoitukset. Tämä tarkoittaa, että suunnittelussa otetaan huomioon heti alkumetreiltä saakka, kuinka pakkaus ihan käytännössä voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti ja ilman kompromisseja laadussa. 

Pakkaussuunnitteluun erikoistunut suunnittelutoimisto tuntee ja hyödyntää uusia painotekniikoita ja -innovaatioita, joiden avulla voidaan tuoda säästöjä ja parantaa pakkauksen visuaalista vetovoimaa. Kun brändi-ilme ja pakkaus suunnitellaan alusta loppuun saakka pakkaussuunnittelutoimistossa varmistetaan samalla tehokas ja onnistunut toteutus yhtenäisenä prosessina tiiviissä yhteistyössä reprojen ja painojen kanssa ilman päällekkäisiä työvaiheita ja niistä johtuvia turhia kustannuksia.

Ammattitaitoinen pakkaussuunnittelija osaa myös valita oikeat materiaalit ja optimoida niiden käytön. Tämä ei ainoastaan vähennä materiaalikustannuksia, vaan myös jätteen määrää. Asiantunteva tuotepakkauksen suunnittelu tunnistaa kestävät pakkaus- ja materiaaliratkaisut, sekä tuntee kiertotalouden mahdollisuudet ja vaatimukset.

Oikein mitoitetut ja suunnitellut pakkaukset säästävät tilaa ja minimoivat hukkaa pakkausketjun kaikissa vaiheissa, sekä varmistavat, että tuotteet ovat riittävän tehokkaasti suojattuja.

Kerralla maaliin – ei enää turhia säätöjä ja ylimääräisiä kustannuksia

Kun tuotepakkauksen suunnittelu toteutetaan ammattitaitoisesti alusta alkaen, otetaan huomioon kaikki tuotannon ja toteutuksen vaatimukset. Tämä tarkoittaa, että suunnitelmat ovat käytännöllisiä ja toteutettavissa ilman ylimääräisiä kustannuksia, muutoksia tai korjailuja. Packdesign ID on juuri tähän perehtynyt ja erikoistunut yritys, joka tietää myös mitä mahdollisia sudenkuoppia erilaisissa pakkaussuunnitteluprojekteissa piilee ja osaa varoa niitä.

Huonosti suunniteltu pakkaus saattaa vaatia useita uudelleensuunnittelukierroksia, mikä tuo ylimääräisiä kustannuksia ja viivästyttää tuotteen markkinoille pääsyä – kun taas hyvä suunnittelu ja toimiva yhteistyö vievät kerralla maaliin.

Kun tuotepakkauksen suunnittelu on tarpeen, kannattaa huolehtia siitä, että se tehdään asiaan vihkiytyneen ammattilaisen toimesta: Packdesign ID tarjoaa käyttöösi vahvan ja joustavan suunnittelutiimin asiantuntemuksen ja yli 20-vuotisen käytännön kokemuksen.

Vahva brändi, uskollinen asiakas

Hyvin suunniteltu pakkaus vahvistaa brändiä ja luo pitkäaikaisia asiakassuhteita. Selkeä ja johdonmukainen brändiviestintä lisää asiakkaiden luottamusta ja uskollisuutta. Tiesitkö, että monissa tuoteryhmissä brändi kohdataan juuri pakkauksen kautta useammin kuin minkään muun median? Tämä pitkäaikainen ja parhaimmillaan jokapäiväinen vaikutus auttaa säästämään markkinointikustannuksissa ja auttaa parantamaan asemaa markkinoilla.

Ammattitaitoinen tuotepakkauksen suunnittelu on investointi, joka tuo merkittäviä taloudellisia etuja monin eri tavoin. Se ei ainoastaan paranna myyntiä ja brändin tunnistettavuutta, vaan myös vähentää turhia kustannuksia ja optimoi resurssien käyttöä. Yritykselle tämä merkitsee pitkälle kantavaa tehokkuutta ja kannattavuutta.

Asiaan erikoistunut pakkaussuunnittelutoimisto osaa neuvoa mille kokonaisvaltaisen pakkaussuunnittelun alueelle panostukset kannattaa kunkin tuotteen ja yrityksen kohdalla ohjata: onko nyt aika uudistaa brändi-ilmettä tai pakkausratkaisua vai riittäisikö kevyempi pakkausilmeen ajanmukaistaminen ja viestien terävöittäminen?

Milloin on aika kääntyä pakkaussuunnittelutoimiston puoleen?

Oletko miettinyt, että pakkauksesi ei ihan toimi: tuote ei puhuttele eikä liiku hyllystä, brändi kaipaisi uudistamista tai haluaisit pakata kestävämmin ja tehokkaammin – tai haluat vaikka vain modernistaa pakkausilmettä, joka on ollut sama jo yli kolme vuotta? Jos pakkauksesi yhtään mietityttävät on juuri oikea aika ottaa yhteyttä alan ammattilaisiin pakkaussuunnittelutoimistossa!

Packdesign ID on tuotepakkauksen suunnitteluun erikoistunut designtoimisto jo yli 20-vuoden kokemuksella lähes kaikista eri tuoteryhmistä. Me autamme nostamaan tuotteen arvoa, tehostamaan myyntiä – ja säästämään kustannuksia kokonaisvaltaisen, liiketoimintaa tukevan pakkaussuunnittelun avulla.

Tässä käyttöösi myös Maijan Miniopas, josta voit poimia asiantuntijamme vinkit myyvään pakkaussuunnitteluun!

Mielenkiintoisia designeja on toki mahdollista löytää, mutta se, että pakkaukseen on rakennettu kaikki elementit balanssiin, vaatii ammattitaitoa ja paneutumista. – Voin mielelläni suositella tätä porukkaa, joiden intohimo on kehittää pakkauksia ja pakkausdesigneja.

Sanni Väinölä, Brand Manager, Berner Oy