Pakkaustuntija Packdesign ID
Myyva pakkaus Pakkaussuunnittelun ABC Miniopas
PAKKAUSSUUNNITTELUN ABC – MYYVÄN PAKKAUKSEN SUUNNITTELU

Myyvä pakkaus: Maijan Miniopas

Hukkuuko tuotteesi hyllyyn? – Miniopas erottuvan ja myyvän pakkauksen suunnitteluun

Parhaimmillaan pakkaus on tuotteen paras myyjä, mutta kehnoimmillaan se saattelee tuotteen nopeasti ulos myymälän hyllystä, vaan ei kuitenkaan kassan kautta… Mistä rakentuu myyvä pakkaus ja millaisiin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota?

Kokosimme yhteen muutamia vinkkejä, joiden avulla pakkauksen erottuvuutta myymälässä voidaan tehostaa ja valjastaa pakkauksen eri ominaisuudet tukemaan tuotteen myyntiä.

Mietitkö miten sinunkin pakkauksesi voisivat myydä tehokkaammin?

Myyvä pakkaus, hyvä pakkaus

Pakkauksella tuotteen myyjänä on merkittävä rooli – erityisesti uutuustuotteiden kohdalla –  ja myymälässä pakkauksen vahvalla erottautumiskyvyllä onkin erittäin kriittinen osa myynnin onnistumisessa. Monissa tuoteryhmissä ostopäätökset tehdään usein salamannopeasti ja vasta hyllyn äärellä. Vahvan erottautumiskyvyn lisäksi pakkauksen tehtävä on tehdä itse tuote ymmärrettäväksi ja houkuttelevaksi kohderyhmää puhutellen, sekä helpottaa huolella rakennetulla viestihierarkialla myös hyllynavigointia ja ostopäätöksen syntymistä.

Värillä on väliä

Erottuvuutta myymälässä rakennetaan niin pakkauksen värin, muodon kuin vahvojen visuaalisten elementtien avulla. Silloin kun kyseessä on tuotesarja, voi yksi hyvä keino kattavan näkyvyyden aikaansaamiseksi olla nk. “brändiblokin” rakentaminen. Tämä tarkoittaa mahdollisimman suuren ja yhtenäisen värialueen aikaansaamista hyllyyn pakkausten päävärityksen avulla. Tällöin suurin osa kustakin pakkauksesta toistaa yhtä väriä, kun taas muille mahdollisille väritunnisteille, kuten esimerkiksi tuotteiden makuvaihtoehdoista kertoville väreille, annetaan hierarkiassa merkittävästi pienempi rooli.

Huom! Tarkastele tuoteryhmäsi värejä ja käytä väripalettia, joka erottuu hyllyssä kilpailijoiden joukosta, ja jonka voit vaikka omistaa. Huolehdi kuitenkin, että väri sopii tuoteryhmään eikä tahattomasti viesti vääriä asioita.

Muodot esille

Pakkauksen muoto voi olla merkittävä erottautumistekijä varsinkin silloin kun kaikki tuoteryhmän pakkaukset ovat hyvin samankaltaisia. Uudenlainen, innovatiivinen ja huomiota herättävä oman muotoinen pakkaus voi olla merkittävä erottuvuutta ja muistettavuutta rakentava tekijä. Lisäksi brändätty pakkaus nostaa usein tuotteen arvoa myös kuluttajan silmissä.

Huom! Aina ei pakkausmuodolla erottautumiseen tarvita kuitenkaan oman (ja usein kalliin) pakkausmuodon suunnittelua. Hyvä keino olla myös olemassa olevien, valmiiden pakkausten tarkastelu: löytyisikö valmiina jotain millä olisi riittävää erottautumiskykyä myymälän hyllyssä? Tai voisiko tuotteen pakata vaikkapa aivan toisin, jollain kilpailijoista täysin poikkeavalla ja uudenlaisella tavalla, mikä tekisi tuotteesta samalla entistä mielenkiintoisemman kuten tämän tuotesarjan kohdalla tehtiin?

Hyvä käytettävyys houkuttaa – ja koukuttaa

Todellista kilpailuetua muodostuu, kun pakkaus tuo tuotteelle ominaisuuksia, jotka aidosti hyödyttävät kuluttajaa ja tuovat lisäarvoa itse tuotteelle. Helposti hyllystä löytyvä, näppärästi avautuva (ja sulkeutuva) ja roskiksessa pieneen tilaan menevä pakkaus luo positiivisia mielikuvia, rakentaa muistettavuutta ja tuo uusintaostoja! Tutustu pakkausesimerkkeihin tästä ja tästä.

Huom! Hyvään käytettävyyteen liittyvät ominaisuudet ovat tulevaisuudessa yhä useamman kuluttajan vaatimuslistalla ja ne vaikuttavat myös asiakastyytyväisyyteen.

Suurinkauneinnopeintehokkainpieninsöpöin… – viestihierarkia kuntoon!

Jos tuotetta ei ymmärretä eikä se puhuttele, jää se varmasti huomiotta! Pakkaus on usein pakattu täyteen eritasoisia kuvallisia ja sanallisia viestejä, mutta huolella ja taidolla rakennettu viestihierarkia varmistaa että tuote tulee ymmärretyksi nopeasti ja vaivatta. Viestihierarkian selkeys tukee myös esteettömyyttä.

Esimerkiksi tuoteväittämiä ei pakkauksessa saa olla liian montaa – yksi selkeä viesti sitä tukevine elementteineen on tehokkain tapa kommunikoida. Ja usein sen tärkeimmän tuoteväittämän valinta tuottaakin sen suurimman tuskan!

Huom! Tehokkaimpaan tulokseen päästään jos tuotteesta löytyy ihan oma USP (Unique Selling Point), jonka varaan perustaa rohkeasti koko pakkausviestintä. Liian monta keskenään kilpailevaa viestiä vesittää parhaan tehon.

Älä unohda “kuolakerrointa”!

Etenkään elintarviketuotteiden kohdalla ei erottuvuuden nimissä kannata unohtaa (elin)tärkeää “kuolakerrointa”. Vahvaa erottuvuutta voi hyllyyn tuoda monin eri keinoin, mutta on tärkeää varmistaa, että erottuvuus on aina positiivista ja houkuttelee haluttua kohderyhmää. Laadukkaat annoskuvat ja tuotteen mausta kertovat kuvat sekä näitä tukevat visuaaliset elementit auttavat rakentamaan houkuttelevuutta ja herauttavat veden kielelle. Tämä tukee myös heräteostoja! 

Huom! Myös kuvien on oltava selkeitä ja ymmärrettäviä – sekä suunniteltu niin että ne voidaan myös painaa laadukkaasti kulloinkin käytössä olevalla painatustekniikalla. Muistathan myös milloin kuvan viereen tarvitaan teksti “tarjoiluehdotus”?

Myyvä pakkaus on taitolaji

Myyvän pakkauksen suunnittelu vaatii huolellista monien eri tekijöiden tarkastelua mukaan lukien brändin, kohdeyleisön, kilpailutilanteen sekä markkinointitavoitteet. Pakkaussuunnittelun avulla rakennetaan aina myös brändiä ja vuosien varrella olemme nähneet kuinka yksikin merkittävä pakkausteko voi muuttaa käsitystä brändistä hyvinkin nopeasti.

Pakkaussuunnittelu onkin oma erityinen suunnittelun alueensa, jonka hallinta edellyttää lisäksi erilaisten pakkauspainatusten ymmärrystä ja vankkaa yhteistyötä koko pakkausketjussa. Pakkaussuunnitteluun erikoistuneen ammattilaisen avulla varmistetaan, että kaikki pakkauksen ulottuvuudet huomioidaan tuotteen myyvyyttä rakennettaessa. Näin ei visuaalisesta laadusta tai brändin tyylistä tarvitse tinkiä eivätkä myöskään kustannukset tai aikataulu karkaa käsistä.

Mietitkö miten sinunkin pakkauksesi voisivat myydä tehokkaammin?