Pakkaustuntija Packdesign ID
PAKKAUSSUUNNITTELU, AJANKOHTAISTA: uutuudet ja innovaatiot | 16.09.2021

Vähemmän on juuri sopivasti – myös pakkauksissa: LV Oat -tuotesarja edustaa uutta ajattelua

Suomalainen perheyritys Berner Oy lanseeraa lokakuussa 2021 uuden innovatiivisen LV Oat -tuotesarjan, jonka vastuullisuudesta viestivät pakkaukset edustavat uutta ja rohkeaa ajattelua. Sarja toimii tiennäyttäjänä myös yrityksen tuleville tuotekehitysprojekteille, sillä kyseessä on vahvan vastuullisuusohjelman omaavalle talolle ensimmäinen tuotesarja, jonka pakkauksia lähdettiin aivan alusta saakka tarkastelemaan vastuullisuuskärjellä. Pakkaustarkastelussa ja -suunnittelussa auttoivat pitkäaikaisen yhteistyökumppanin, Packdesign ID:n asiantuntijat ja suunnittelijat.

Kun Bernerillä lähdettiin kehittämään uutta hyvinvointituotesarjaa, oli alusta saakka selvää, että pakkaussuunnitteluun lähdetään vahvasti vastuullisuuskulmalla.

– Halusimme uuden tuotesarjamme innovatiivisen ajattelun, brändimme ydinviestien ja vastuullisuuden näkyvän selkeänä pakkausratkaisuissa niin, että tuotteemme erottuvat tavanomaisista ratkaisuista välittömästi, yhdellä silmäyksellä, ja kommunikoivat brändin nimissä tehdyistä valinnoista, korostaa Brand Manager Sanni Väinölä Berneriltä. LV Oat -sarjan pakkauksia lähdettiinkin tarkastelemaan jo heti tuotekehityksen alkumetreillä uudella tavalla.

Pakkaus on tehokas brändimedia ja se toimii tehokkaimmin silloin kun kokonaisuus on täydellisesti linjassa brändin kanssa. LV-brändin ytimessä on ajatus tuotteista, jotka eivät sisällä mitään ylimääräisiä ainesosia kuten hajusteita tai väriaineita ja siksi ne kuormittavat vähemmän paitsi ihoa, myös ympäristöä. Tämä brändin ydinajatus oli kantavana voimana myös uusia pakkausratkaisuja tarkasteltaessa – vähemmän on juuri sopivasti, myös pakkauksissa.

Ei revoluutio vaan evoluutio

Projektin alussa tehtiin Packdesign ID:n pakkauskartoitus, joka auttoi haarukoimaan uusia ja erilaisia pakkausratkaisuja ennakkoluulottomasti ja materiaaliriippumattomasti.

– Sitä kaiken voittavaa patenttiratkaisua vastuullisempaan pakkaamiseen ei ole olemassa, mutta haluamme rohkeasti lähteä kokeilemaan uusia ratkaisuja ja tuoda markkinoille vaihtoehtoja, jotka ovat linjassa vastuullisuustavoitteidemme kanssa ja kuljettavat meitä oikeaan suuntaan, tähdentää Sanni Väinölä ja jatkaa, – nyt olemme tuomassa markkinoille pakkauskokonaisuutta, joka on rohkeasti erilainen. Se, millä tavalla se lopulta kuluttajissa resonoi, nähdään vasta myöhemmin. Tällä hetkellä meillä on testauksessa jo uudenlaisia pakkausvaihtoehtoja ja kenties hyödynnämme jatkossa myös niitä. Uusi tuotesarjamme edustaa ajattelua, jossa sarjan pakkaukset muodostavat elävän ja päivittyvän kokonaisuuden, joka hyödyntää aina uusimpia pakkausratkaisuja ennakkoluulottomasti ja kilpailukentässään erottuvasti.

Pussi käyttöpakkauksena – ensimmäisenä Suomen apteekeissa

Kun kyseessä ovat myös herkälle iholle soveltuvat, hajusteettomat tuotteet, vaaditaan pakkausratkaisuilta paljon eikä tuoteturvallisuudesta voida tai edes haluta tinkiä. Esimerkiksi mahdollisuudet kierrätysmateriaalin hyödyntämiseen ovat vielä rajalliset. Nyt haluttiin hyödyntää pakkauksia ja ratkaisuja, jotka erottuisivat markkinassa ja sopisivat niin tuotteille kuin brändille ympäristönäkökohdat entistä vahvemmin huomioiden.

– Pakkaustarkastelussa halusimme nostaa esille erityisesti pussipakkauksen, jolla haastaa perinteisiä kosmetiikkatuotteiden pakkaustapoja, kertoo Maija Olkkonen-Seppo Packdesign ID:stä. On todella hienoa saada olla mukana suunnittelemassa kokonaisuutta, joka edustaa uutta, rohkeaa ajattelua.

Pussipakkauksia käytetään jo mm. täyttöpakkauksina, josta itse sisältö siirretään varsinaiseen käyttöpakkaukseen. Uuden LV Oat -tuotesarjan pakkauskokonaisuudessa pussipakkaus tuodaan kuitenkin suoraan käyttöpakkaukseksi mm. vartalo-, kasvo- ja käsivoidetuotteisiin.

Bernerillä vastuullisempien pakkausratkaisujen etsiminen on jatkuvaa kehitystyötä. Tavoitteina on käyttää yhä enemmän kierrätettäviä materiaaleja, lisätä kierrätettyjen ja uusiutuvien materiaalien käyttöä sekä vähentää käytetyn pakkausmateriaalin määrää. Uusien pakkausratkaisujen tarkastelu on aina kuitenkin toteutettava kokonaisvaltaisesti ja huomioitava kaikki tuotteen kohdalla tehtävät valinnat.

– Tutkimme eri vaihtoehtojen kokonaisympäristövaikutuksia, ja päädyimme yhtenä toteutettavana pakkausratkaisuna todella kevyeen laminaattipussiin, joka sisältää noin 50 % vähemmän materiaalia perinteiseen kosmetiikkatuubiin verrattuna, kertoo pakkauskehityspäällikkö Silja Kopra Berneriltä ja jatkaa, – on todella mielenkiintoista tuoda ihonhoitotuotteita markkinoille pussipakkauksessa ja päästä näkemään miten kuluttajat ottavat ne vastaan! Pussien rinnalla tuotesarja hyödyntää lisäksi 100 % kierrätysmuovista valmistettuja pulloja

Pussipakkausmuoto kerää myös huomiota myymälän hyllyssä ja erottaa tuoteuutuudet yhdellä silmäyksellä kaikista muista, perinteiseen tapaan pakatuista tuotteista tarjoten samalla runsaasti tilaa pakkauksen painettavalle kommunikaatiolle.

Pussipakkaus säästää tilaa myös roskapussissa, minkä jokainen kohtaa hyvin konkreettisesti osana omaa arkipäivää. -Tänä päivänä erottamaton osa tuotteen kuluttajakokemusta on myös pakkauksen hävittäminen. Kuinka paljon pakkaus tyhjennyttyään täyttää roskapussia ja miten se lajitellaan pakkausmateriaalien keräykseen, kiinnostavat yhä useammin tämän päivän kuluttajia. Kaikki uuden sarjan pakkaukset lajitellaan muovinkeräykseen, mistä kerrotaan selkeästi osana painettua pakkauskommunikaatiota. Tämä auttaa kuluttajaa toimimaan pakkausmateriaalin kanssa oikein. Vahvana hyötynä kuluttajalle on myös se, että tuotesisältö saadaan käyttöön viimeistä tippaa myöten.

Pakkauskartoitus auttaa vaihtoehtojen äärelle

Packdesign ID:n pakkauskartoitus auttaa tarkastelemaan eri pakkausratkaisuja avoimesti, ennakkoluulottomasti ja materiaaliriippumattomasti. Kartoituksessa lähtökohtana on paitsi pakkausratkaisujen soveltuvuus itse tuotesisällöille, myös erityisesti brändiviestinnälliset tavoitteet, esimerkiksi vastuullisuudesta kertominen. – Kokonaisvaltaisessa pakkaussuunnittelussa graafinen designsuunnittelu yhdistyy fyysisen pakkauksen ominaisuuksien tarkasteluun ja kehittämiseen niin, että kaikki pakkauksen ominaisuudet saadaan valjastetuiksi osaksi brändiviestintää, korostaa Emma Kosonen Packdesign ID:stä.

Brändin ydinargumentit vahvoina ilman kompromisseja

Uuden tuotesarjan designkonseptia kehitettiinkin rinnan pakkaustarkastelun kanssa. Alkuvaiheessa tarkasteltiin avoimesti erilaisia visuaalisia mahdollisuuksia, joiden avulla vahvistui näkemys siitä millainen designilmeestä halutaan.

Kun olemassa olevaan brändiin lähdetään tuomaan uutta tuotesarjaa, ratkotaan designkonseptin suunnittelussa muun ohella myös kysymystä siitä, millä keinoin uuden sarjan visuaalisuus erilaistetaan nykyisistä tuotteista siten, että brändin ydin säilyy vahvana ja ilman kompromisseja kohderyhmä, hintapositio, markkina, tuotteet ja jakelukanava samalla huomioiden.

Uusi LV Oat -hyvinvointituotesarja yhdistää innovatiivisesti luonnon omia supervoimia ja sen ytimessä on neljä erityistä tuoteominaisuutta, mikä ohjasi myös designelementtien suunnittelua. Visuaaliset valinnat yhdistävät hyvinvointiteeman pehmeyden ja kosmeettisuuden sekä innovatiivisen tuotekehityksen ja asiantuntijuuden. Designkonsepti rakennettiin henkimään raikkautta ja hyvinvointia, sekä kertomaan tuotteista ja niiden ominaisuuksista pakkausten huolella rakennetun viestihierarkian avulla. Vahva graafinen V-elementti toimii huomion kerääjänä myymälän hyllyssä pakkausmuodosta toiseen ja yhdistää erilaiset pakkaustyypit yhdeksi, sarjamaiseksi kokonaisuudeksi.

– Brändiimme perehtynyt yhteistyökumppani auttoi meitä luomaan kokonaisuuden, jossa brändimme ydin on onnistuttu säilyttämään ilman kompromisseja. Ydinargumentit, puhtaus ja hyvinvointi, ovat läsnä vahvoina myös uudessa tuotesarjassamme, painottaa Sanni Väinölä ja jatkaa, – Packdesign ID:n suunnittelijoilla on lisäksi pitkä kokemus suunnittelusta apteekkikanavaan ja he auttoivat meitä tarkastelemaan pakkausviestien toimivuutta myös tässä erityisessä ympäristössä.