Pakkaustuntija Packdesign ID
Brändille menestystä pakkaussuunnittelulla, viisi vinkkiä
PAKKAUSSUUNNITTELU, BRÄNDISTRATEGIA 

Pakkausdesign tuo erottuvuutta ja etumatkaa – entä myös uniikkia kilpailuetua?

Pakkaus on tuotteen ja brändin tehokkain media

Brändi kohdataan pakkauksen kautta useammin kuin minkään muun yksittäisen median välityksellä erityisesti elintarvikkeissa ja FMCG-tuotteissa. Pakkaus on, ja puhuttelee juuri siellä, missä se halutaankin kohdata: myymälässä. Siinä missä muu mediakenttä on pirstaloitunut yhä pienemmiksi palasiksi, on pakkauksen rooli brändin ja kuluttajan kohtaamisessa merkittävä vuodesta toiseen. Sen välityksellä brändi kommunikoi niin kaupassa kuin kotonakin.

Pakkaus elää usein myös osana kuluttajan arkea ja tarjoaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia kilpailuedun rakentamiseen koko tuotteen käyttöiän ajan.

Rakkautta ensi silmäyksellä – kilpailuetua erottuvasta pakkausdesignista

Ensikohtaaminen fyysisen tuotteen kanssa tapahtuu usein myymälässä hyllyn äärellä – pakkauksen välityksellä. Myymälässä mitataan myös pakkauksen erottautumiskyky: jos pakkausdesign ei onnistu nostamaan tuotetta ja brändiä esille kuluttajan valinnan hetkellä ja puhuttelemaan, ei niitä ole kuluttajalle edes olemassa. Ensikohtaamisessa pakkaus luo käsityksen tuotteesta ja brändistä, ja ensiosto tehdäänkin useimmiten juuri pakkauksen luoman mielikuvan perusteella.

Kun tuote ja pakkausdesign ovat linjassa keskenään – ja tuote pitää minkä pakkaus lupaa – luovat oikeaan osunut valinta ja onnistunut tuotekokemus pohjaa myös uusintaostoille. Uniikki, mieliin painuva ja muista selkeästi erottuva pakkausdesign on helppo myös muistaa ja löytää muiden joukosta uudelleen. Moni kuluttaja ei välttämättä muista tuotteen nimeä, vaan tuote tunnistetaan esimerkiksi värin tai mieliinpainuvan visuaalisen elementin perusteella.

Vahva hyllyerottuvuus on selkeä kilpailuetu, ja varsinkin täysin uudelle, vielä tuntemattomalle tuotteelle erottuva visuaalisuus on erityisen kriittinen tekijä.

Pakkausdesign on kuitenkin muutakin kuin kaunis kuori

Visuaalisuus on vain yksi pakkausdesignin monista kilpailukeinoista. Pakkaus vaikuttaa tuotteen ja brändin menestykseen myös kaikilla muilla ominaisuuksillaan ja ulottuvuuksillaan: toiminnallisuus, kokemuksellisuus, statusarvo ja vastuullisuus. Millaista esteettömyyttä, käytettävyyttä ja toimivuutta, millaisia materiaaliratkaisuja ja minkälaista viimeistelyn laatua pakkauksessa tehdyt valinnat ja ratkaisut edustavat? Minkälaisia vastuullisia ratkaisuja brändin nimissä on tehty?

Yksikin merkittävä pakkausteko voi muuttaa kuluttajan käsitystä brändistä hyvinkin nopeasti, ja pakkausdesignin avulla on mahdollista nostaa merkittävästi brändin ja tuotteen arvoa ja laatumielikuvaa kuluttajan silmissä.

Totuuden hetki

Siinä, missä ensiosto saatetaankin tehdä ulkoasun perusteella, uusintaoston ratkaisee positiivinen tuotekokemus, jota pakkaus omalta osaltaan on rakentamassa. Tärkeää on, että pakkauksen välityksellä luotu ymmärrys tuotteesta on ollut oikea ja johtanut siten oikeanlaisen tuotteen äärelle. Tärkeää on myös, että tuote ja pakkaus ovat linjassa keskenään ja tuote lunastaa minkä pakkaus lupaa.

Käytössä pakkaus vaikuttaa käsitykseen tuotteesta ja brändistä kaikilla ominaisuuksillaan, kokonaisvaltaisesti, oman konkreettisen käyttäjäkokemuksen välityksellä. Kuinka pakkaus toimii käytössä, onko se helppo avata, käyttää ja hävittää? Täyttääkö se kuluttajan toiveet vai aiheuttaako pakkausraivoa?

Uniikkia kilpailuetua helppokäyttöisyydestä

Kun pakkaussuunnittelu halutaan valjastaa tukemaan tuotteen menestystä, on tärkeää hyödyntää sen tarjoamat mahdollisuudet kokonaisvaltaisesti hyllynäkyvyydestä aina hävitettävyyteen tai mahdolliseen uusiokäyttöön saakka. Todellista kilpailuetua muodostuu, kun pakkaus tuo tuotteelle ominaisuuksia, jotka hyödyttävät kuluttajaa ja tuovat lisäarvoa. Tänä päivänä esimerkiksi kuluttajan toivomaan helppokäyttöisyyteen liittyy monta asiaa:

Pakkausdesign: kuvaaja, jossa esitellään pakkauksen helppokäyttöisyyttä monipuolisesti

Aidosti uniikkia kilpailuetua synnytetään omalla, räätälöidyllä pakkausmuodolla ja -ratkaisulla, joka tuottaa lisäarvoa ominaisuuksilla, jollaisia muilla ei ole tarjota. Aina ei pyörää kuitenkaan tarvitse keksiä uudestaan: vahvaa erottuvuutta ja etumatkaa voidaan saavuttaa myös standardivaihtoehdoilla tai toisesta tuoteryhmästä tutuilla ratkaisuilla silloin, kun niiden käyttöönotossa voidaan olla tuoteryhmän ensimmäisiä.

Kun haluat tehdä pakkauksesta tuotteesi ja brändisi menestystekijän, niin huomioi ainakin nämä:

  1. Varmista pakkausdesignin erottautumiskyky myymälän hyllyssä ja myyntiympäristössä.
  2. Huomioi pakkaus kokonaisuutena ja valjasta sen kaikki ominaisuudet viestimään brändistä ja tukemaan tuotteen menestystä.
  3. Varmista pakkauksen uusien ominaisuuksien relevanttius kuluttajalle. Vasta silloin ne tuovat lisäarvoa ja todellista kilpailuetua.
  4. Kyseenalaista totutut pakkausratkaisut ja tutki avoimesti vaihtoehtoja – älä tyydy ilmeiseen, vaan erilaistu pakkausdesignilla!
  5. Ota pakkauskehitys ja -muotoilu mukaan riittävän ajoissa, niin ehdit tarkastella myös kaikkein uusimpia vaihtoehtoja!