Tuoteinnovaatio kansainvälisille markkinoille

Visuaalinen konseptointi ja suunnittelu, pakkauksen rakennesuunnittelu

Kun uutta tuoteinnovaatiota ollaan tuomassa markkinoille, on brändi- ja pakkaussuunnittelulla kriittinen rooli osana innovaation tuotteistamista ja kaupallistamista. Packdesign ID auttoi suomalaista Innon Oy:tä yrityksen ensimmäisen innovaation lanseeraamisessa suunnittelemalla kokonaisvaltaisen pakkauksen, joka mahdollistaa tuotteen myynnin ja tarjoaa tärkeää tuoteinformaatiota älyominaisuuksia hyödyntäen. Mallisuojattu ja rekisteröity WING™ -kantatuki on lanseerattu kansainvälisille hiihtomarkkinoille ja pakkaus, sekä pakkauksen rakennesuunnittelu toteutettiin alusta saakka kansainvälinen kilpailuympäristö huomioiden.

Asiakkaan apuna koko projektin ajan

Autoimme asiakastamme projektin alkumetreiltä aina pakkausvalmistajan löytämiseen ja kilpailuttamiseen sekä valmiin pakkauksen toteuttamiseen saakka. Huolehdimme niin aikataulutuksesta kuin siitä, että lopputulos ja kustannukset olivat tavoitteiden mukaiset. Pakkaussuunnittelun lisäksi autoimme myös muiden tuoteinnovaation kaupallistamisessa ja lanseerauksessa tarvittavien materiaalien suunnittelussa ja toteutuksessa.

Myyvä ja asiantunteva pakkaus

WING™ -kantatuki on täysin uudenlainen innovaatio, joka tutkitusti hyödyttää niin luisteluhiihtoa aloittelevia kuin kilpa- ja kuntohiihtäjiäkin. WING™ -kantatukipakkauksen visuaalinen konsepti rakennettiin myyväksi ja sporttiseksi, korkeaa laatumielikuvaa ja asiantuntijuutta unohtamatta. Modernin tyylikäs ja vauhdikas tuotelogo nousee pakkauksesta näyttävästi esille, ja kuvamaailma liittää tuotteen suoraan sen käyttöyhteyteen täsmälleen oikeaan kohderyhmään vedoten.  

Pakkaus kiteyttää tuotteen ja opastaa älykkäästi

Autoimme kirkastamalla tuoteviestejä osaksi toimivaa pakkauskommunikaatiota niin, että tuotteen tärkeimmät hyödyt kiteytyvät selkeästi, ja täysin uudenlainen tuoteinnovaatio tehdään ymmärrettäväksi tekstien ja havainnollistavien kuvien avulla. Liitimme pakkaukseen tuotteen asennuksessa tarvittavat ohjevideot QR-koodien muodossa, jotta tuotteen oikeanlainen käyttö varmistetaan kaikilla kielialueilla. Tuoteinformaatio muotoiltiin graafisen suunnittelun keinoin saumattomaksi osaksi pakkausdesignia ja pakkauksen rakennesuunnittelua.

Kokonaisvaltaista suunnittelua

Projektissa hyödynnettiin Packdesign ID:n kokonaisvaltaista pakkaussuunnittelupalvelua ja pakkauksen rakennesuunnittelua, jossa muoto, toiminnallisuus ja materiaaliratkaisut suunnitellaan yhdessä graafisen ilmeen kanssa saumattomasti toimivaksi kokonaisuudeksi. Näin pakkausprojekti valmistuu tehokkaasti ja sujuvasti – ja pakkauksen kaikki yksityiskohdat saadaan valjastettua brändin rakentamiseen sekä tuotteen menestyksen ja liiketoiminnan tukemiseen parhaalla mahdollisella tavalla.

Pakkauksen rakennesuunnittelu räätälöitiin tuoteinnovaation tarpeisiin

Pakkauksen rakennesuunnittelu toteutettiin ideoinnin ja mallinrakennuksen avulla täsmälleen WING™ -tuoteinnovaatiolle soveltuvaksi. Pakkauksen ikkunasta voi myös kurkistaa itse tuotteeseen. Rakenteen suunnittelussa huomioitiin verkkokauppamyynnin lisäksi erilaiset esillepanot myymälöissä, myös mahdollinen piikitys. Pakkauksen rakennesuunnittelun käytettävyyttä tarkasteltiin mallinrakennuksen avulla ja myös tuotetta tukeva sisäosa hyödynnettiin brändistä ja tuotteesta viestimiseen.

Kun pakkaus suunniteltiin kokonaisvaltaisesti yhtenä selkeänä projektina, voitiin sen kaikki yksityiskohdat suunnitella parhaalla tavalla aina avaamisen helppoudesta brändin tunnistettavuuteen saakka.

 

Lue lisää ja tutustu ainutlaatuiseen innovaatioon: Wing-Ski.com!

MUITA VASTAAVIA TÖITÄ